You are here

Het DNL-team

DNL-contact werd eind 1999 door Frederik Wanink en Johannes Reef opgericht. De twee directeurs vullen elkaar goed aan: Johannes Reef heeft een (Duitse) sociaal-wetenschappelijke en Frederik Wanink een (Nederlandse) technische background.

Door jarenlange activiteiten voor verschillende bedrijven en instellingen heeft het binationale DNL-team veel ervaring kunnen opdoen in de grensoverschrijdende zakelijke wereld.

Naast ons vaste team kunnen we gebruik maken van een groot binationaal team van freelancers, waarmee we al geruime tijd samenwerken.

Wanneer er andere grensoverschrijdende disciplines nodig zijn (IT, personeel, reclame, recht & belastingen) werken we verder samen met onze partnerbedrijven in onze grensoverschrijdende vereniging DNL business, die ook alle een (neven)vestiging hebben in het DNL-gebouw in Steinfurt.

 

 

Dr. Johannes Reef (directeur)

Vanaf 1995 betrokken bij het ontwikkelen van educatieve projecten gericht op de universiteit. Sinds 2000 mededirecteur van DNL-contact. Ruime ervaring als manager van complexe processen waarbij Nederlandse en Duitse bedrijven en instellingen zijn betrokken. Johannes Reef is verantwoordelijk voor exportadviestrajecten op verschillende terreinen. Speerpunten dienstverlenings- en zachte sector.

 

 

 

 

Ing. Frederik Wanink (directeur)

Frederik Wanink heeft een technische en landbouwkundige achtergrond. Naast onderzoeks- en ontwikkelingstrajecten op deze en aanpalende terreinen in de jaren 1989-1999 verzorgde hij de contacten voor enkele Duitse bedrijven in Nederland en inkoop van Nederlandse bedrijven in Duitsland. Frederik Wanink is verantwoordelijk voor exportadviestrajecten op verschillend terrein. Speerpunten technische- en levensmiddelensector, ontwikkeling beursactiviteiten, netwerken.

 

 

 

 

Magnus Siering BBA

Magnus Siering studeerde na zijn commerciële opleiding in 2009 aan Saxion Hogeschool Bedrijfskunde MER. Hij werkt o.a. aan businessmodellen en sales op elektromobiliteitsgebied.

 

 

 

 

 

 

Dr. Peter Gramberg

Peter Gramberg heeft sociale geografie en Nederland-Duitsland-Studies gestudeerd aan de universiteiten van Amsterdam, Nijmegen en Münster. In 2000 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift binnen de sociale geografie. Hij heeft onder meer gewerkt bij de Onderwijsraad in Den Haag. Zijn expertise is onderzoek, advies en vertaalwerk op het gebied van o.a. onderwijs, zorg en welzijn, ruimtelijke ordening en toerisme.

 

 

 

Silke Kienecker B.A.

Silke Kienecker leefde en werkte 5 jaar in Antwerpen, België en heeft o.a. voor de Universitaire Instelling van Antwerpen (UIA) vertalingen gedaan. Aan de Westfälische Wilhelms-Universiteit te Münster heeft ze de opleiding “Nederland-Duitsland-studies” gedaan. Deze studie met als inhoud politiek, economie, geschiedenis, communicatie en culturele verschillen, sloot zij af met een bachelor diploma. Bij DNL-contact is zij werkzaam als coördinator bij grensoverschrijdende projecten en de financiële afwikkeling daarvan. Daarnaast verzorgt zij de administratie, adviseert zij Nederlandse en Duitse klanten, doet ze haalbaarheidsonderzoeken en vertalingen.

 

 

 

 

 

Claudia Extercatte

Claudia is geboren Nederlandse met een grote affiniteit voor Duitsland. Zij is secretaresse Raad van Bestuur geweest bij een internationaal bedrijf te Almelo, was hoofd secretariaat bij een woningcorporatie te Hengelo en heeft haar eigen bedrijf op het gebied van interieurinrichting gehad. Zij heeft o.a. de opleiding managementassistente gevolgd bij instituut Schoevers te Arnhem. Bij DNL-contact is zij werkzaam als coördinator bij grensoverschrijdende projecten en verzorgt zij o.a. de administratie en de vertalingen.