You are here

Grensoverschrijdende projecten (INTERREG)

In de volgende INTERREG-projecten was of is DNL-contact actief: (selectie)

INTERREG VA (2014-2020)

Groen Goud (2015-2019)

Groen Goud met een budget van 2,2 mln. €. De initiëring van het project, de aanvragen en grensoverschrijdend projectmanagement als hoofdpartner voor “Groen Goud”. Doel van het project: het winnen van olie uit laagwaardige biomassa d.m.v. pyrolyse techniek als waardevolle grondstof voor op bio gebaseerde materialen. 6 Duitse en 3 Nederlandse partners, waar onder KMU en Hogescholen, o.a. FH Münster, Saxion Hogeschool Enschede. LeadPartner: DNL-contact. Regio: EUREGIO. Website: www.groen-goud.eu

Leren zonder grenzen (2016-2020)

Leren zonder grenzen met een totaal budget van 3,1 mln. €. Doel van het project: het project „leren zonder grenzen“ bevordert de aansluitmogelijkheden tussen de beroepsopleidingen onderling en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan een geïntegreerde, euregionale arbeidsmarkt, waarbij werknemers na de beroepsopleiding aan beide zijden van de grens inzetbaar zijn. 6 Nederlandse ROC`s, bijv. VMBO en 15 Duitse BK`s nemen als partner deel aan dit project. DNL-contact neemt de administratie over en ondersteunt het Graafschap College, Doetinchem als hoofdpartner tijdens de begeleiding van de Duitse beroepscolleges. Regio: EUREGIO. Website: http://lerende-euregio.com/

XTC (2017-2020)

eXtreme Temperatuur Chip met radiofrequentie-identificatie technologie. DNL-contact doet de indiening van de aanvraag en projectadministratie. Budget van 3,5 mln. €. Doel van het project: het ontwikkelen van veilige en reproduceerbare identificatietechnologie bij extreem hoge en extreem lage temperaturen, zodat een robuuste “eXtreme Temperatuur Chip ID Technologie” gebruikt kan worden bij extreme omgevingsomstandigheden. 3 Duitse en 2 Nederlandse partners (KMU en Universiteiten, w.o. de Universiteit van Twente). DNL ondersteunt de hoofdpartner IntelliLabs bij de projectadministratie. Regio: Euregio Rijn-Waal

Groene Kaskade (2016-2019)

Groene Cascade heeft 17 Duitse en 18 Nederlandse partners en een totaalbudget van 6 mln. €. DNL-contact doet de begeleiding van de Duitse projectpartners voor de hoofdpartner Provincie Frislân en de ondersteuning van het projectmanagement. Doel van het project: het uitbouwen van de toegevoegde waarde van de biogasketen in het Duits-Nederlandse grensgebiet, met betere resultaten als doel. Regio: Ems Dollart Regio

PREpare (2015-2018)

Doel van het PREpare project is het verminderen van de barrièrewerking van de grens in geval van acute zorgverlening en voorbereidende rampenbestrijding, zodat de Euregio tot een uniforme regio bij noodsituaties wordt. Juridische, organisatorische en taalkundige obstakels moeten daarbij weggenomen worden. Het project heeft een budget van circa 800.000 € en 4 Duitse en 4 Nederlandse projectpartners. DNL-contact levert als externe dienstverlener het strategische advies van de hoofdpartners en doet de projectevaluatie. De opdrachtgever is het bureau Acute Zorg Euregio in Enschede. Regio: EUREGIO

MINT (2017-2021)

MINT Lab op kastelen in het Duits-Nederlandse grensgebied van Euregio Gronau. Doel van het project: Door de toenemende interesse onder de jeugd naar MINT-beroepen (Mathematica, Informatica, Natuurwetenschap en Techniek) kan een tekort aan vaklieden in het Duits-Nederlandse grensgebied worden tegen gegaan. Het project heeft een budget van circa 650.000 € en bestaat uit 3 Duitse en 2 Nederlandse partners. DNL-contact heeft het indienen van de aanvraag overgenomen en treedt op als externe dienstverlener.

Mest op Maat (2016-2019)

Doel van het project: het project werkt naast de gehele welvaartsproductie. Het doel is, door technische innovaties de mest daar te behandelen en te verwerken waar ze valt om daardoor het transport van mest over de grens beduidend te verminderen. Het streven is, geschikte producten voor de markt te maken, die als mineraal mestvervanger gelijkwaardig ingezet kunnen worden. Het project heeft 9 Duitse en 4 Nederlandse partners, waar onder de Hogeschool FH Münster en Saxion Hogeschool te Enschede. DNL-contact ondersteunt het projectmanagement. Region: EUREGIO. Website: http://mestopmaat.eu/

 

INTERREG IVA (2009-2013)

Energieland-Biores (2009-2013)

Projectinhoud: 5 Duitse en 3 Nederlandse partners, reductie van CO2-uitstoot in het Euregio-gebied door benutting van biomassa, vergroting van de toepassingsmogelijkheden en energie-opbrengst van de biogastechnologie Rol van DNL-contact: projectconcept & aanvraag (als projectpartner), grensoverschrijdend projectmanagement, organisatie van project-matchmakings, workshops en bijeenkomsten, perswerk, implementatie duurzaamheid. Lead Partner: Zentrum für nachwachsenden Rohstoffe (ZNR) / Landwirtschaftskammer NRW Referentie: LWK NRW, Martin Böller

Stoken op Streekhout (2009-2013)

Projectinhoud: betaalbaar landschapsonderhoud door energetisch gebruik van snoeihout Rol van DNL-contact: grensoverschrijdend projectmanagement & vertalingen (5 Duitse & 3 Nederlandse partners), regelen uitbetalingsverzoeken, monitoring Lead Partner: Kreis Steinfurt, Aganda 21 Büro Referentie: Kreis Steinfurt, Ulrich Ahlke

HighTechGreenhouse 2020 (2011-2012)

Projectinhoud: ontwikkeling van innovatieve kastechnieken met 12 Nederlandse en 6 Duitse partners binnen het kader van de Floriade 2012 in Venlo. Rol van DNL-contact: regelen uitbetalingsverzoeken & projectfinanciën, grensoverschrijdend projectmanagement & vertalingen, organisatie projectbijeenkomsten & workshops Lead Partner: Greenport Venlo / Regio Venlo Floriade 2012 BV Referentie: Jan van Hees, Greenport Venlo

ProGemüse (2010-2013)

Projectinhoud: grensoverschrijdend aaltjesonderzoek in de euregio rijn-maas-noord. Rol van DNL-contact: regelen projectaanvraag, uitbetalingsverzoeken & projectfinanciën, vertalingen, grensoverschrijdend projectmanagement Lead Partner: Julius-Kühn-Institut, Münster/Braunschweig Referentie: Johannes Hallmann (JKI)

WarmUp (2009-2012)

Projectinhoud: samenwerking van 2 Duitse en 2 Nederlandse gemeenten op gebied van klimaatmanagement Rol van DNL-contact: ondersteuning projectaanvraag, uitbetalingsverzoeken & projectfinanciën, vertalingen, grensoverschrijdend projectmanagement Lead Partner: INFA-ISFM, Ahlen Referentie: Thomas Böning, INFA

INTERREG IIIA (2004-2008)

GEVIP (2004-2008)

Grensoverschrijdende ontwikkeling en vermarkting van innovatieve plantaardige producten Activiteiten van DNL-contact: aanvraag, grensoverschrijdende contacten, marketing, merkontwikkeling. Leadpartner: Fachhochschule Südwestfalen / LWK NRW

GRETA I en II (2005-2008)

Agrotoerisme in Duitsland en Nederland, project van de Stichting Stimuland (Ommen) en de Landwirtschaftskammer NRW voor de ontwikkeling van grensoverschrijdende arrangementen en gps- routes.

KiiB – Kunstmatige intelligentie in bedrijven

diverse projecten Aanvraag en begeleiding ontwikkelingsprocessen

Diabolo - Servicebureau voor Duits-Nederlandse jeugdcontacten (2005-2008)

Samenstelling projectaanvraag, opstellen van het concept, medewerking in de stuurgroep. Leadpartner: EUREGIO, Gronau

GDV- Grensoverschrijdende duurzame veehouderij en vollegrondsgroenteteelt (2005-2008)

Samenstelling projectaanvraag, medewerking opstellen concept, projectcommunicatie & vertalingen. Projectdrager: Landwirtschaftskammer NRW MUSEMO, Kunst in de EUREGIO (2006-2008) Samenstelling projectaanvraag, medewerking opstellen concept, projectsturing. Leadpartner: Rijksmuseum Twenthe, Enschede Euregio

FoodNet (2006-2007)

Realiseren van een grensoverschrijdende platform voor ondernemingen uit de foodbranche & organisatie van matchmaking-bijeenkomsten, leadpartner: AOC-Oost, Almelo

RePro Q&A, Regionale Projekte Qualifizierung & Arbeitsmarkt (2006-2008)

Opzetten van een projectaanvraag in samenwerking met DGB-Bildungswerk, doorvoering van een evaluatie: succesfactoren bij arbeidsmarktprojecten, leadpartner: DGB Bildungswerk, Düsseldorf

INTERREG IIA:

Ondernemingen zonder grenzen (2000/2001)

Binnen dit project werden 40 ondernemingen uit Nederland en Duitsland voorbereid op en begeleid bij het zakendoen in het buurland, leadpartner: Kreishandwerkerschaft Borken

Agri-cultura (2001/2002)

Agro-toeristisch project met 5 Duitse en 4 Nederlandse gemeenten. Doel: ontwikkeling van grensoverschrijdende toeristische concepten, leadpartner: Gemeinde Velen

Interkulturelles Lernen in deutsch-niederländischen Tandems (2003/2004)

Leidinggevende medewerkers uit bestuur, politiek en beroepsonderwijs werden in Duits-Nederlandse tandems geschoold. Het doel van het project was ook de vorming van grensoverschrijdende netwerken. Leadpartner: gemeent Hengelo